Baner i nordvest

 

Måløy, åpnet 1987, 18 hull - ligger på halvøyen under broen

Langevåg, åpnet 2004, 18 hull - ligger ved Vasset idrettspark

Spjelkavik, åpnet 2010, 6 hull - ligger på området til Spjelkavik barneskole

*Blindheim, åpnet 2010, 5 hull - ligger på området til Blindheim barneskole

*Volda, åpnet 2010, 15 hull - ligger på Rotset, nordøst for idrettsanlegget

*Fiskå, åpnet 2011, 5 hull - ligger i parken bak kommunesenteret

*Fiskerstrand, åpner juni 2012, 6 hull - ligger ved idrettsanlegget på Rørstad

 

 

* Baner som Tiga har levert

Linker

Disse sidene mener Tiga du må besøke:

www.diskgolf.no www.sunesport.no

www.frisbee.no www.frisbeegolf.no

www.pdga.com